Házená

Historie
Pod názvem Handbold ji vymyslel dánský učitel Holger Nielsen v roce 1898. V roce 1906 vyšla první pravidla. V roce 1911 v Německu proti sobě nastoupily dva jedenáctičlenné týmy na tzv. velkou házenou. Pod tímto názvem byla v roce 1936 součástí olympijských her v Berlíně.
V roce 1946 vznikla v Kodani Mezinárodní federace házené (IHF) a od roku 1972 byla zařazena na program olympijských her.
míč na písku
Národní házená – vývoj
Koncem 19. století se v českých zemích začaly vytvářet podmínky pro šíření sportovních her. V roce 1890 rakousko – uherský ministr školství vydal výnos, který ukládal školám, aby ve zvláštních půldnech pěstoval v mládeži hry.
Roku 1892 vznikl Spolek pro pěstování her české mládeže. Téhož roku odborný inspektor tělocviku Josef Klenka vydal příručku tělocvičné hry, která obsahovala hry používané a doporučované na školách a sokolských jednotách.
Roku 1905 byla zveřejněna pravidla házenkářské hry, a to díky učiteli tělocviku Václavu Karasovi, které dal název vrhaná s přenášením. Dle něj se hra začala hrát už kolem roku 1894.
Vznik hry ovlivnila hra metaná a cílová (terčová).
V tom samém období byly jiným učitelem tělocviku, Antonínem Krištofem, napsána další pravidla a hru nazýval také cílová, později házená. Hru propagoval a upravoval. Předvedena byla na V. všesokolském sletu v roce 1907.
hráči házené
V období 1 světové války se rozvoj házené zastavil. Hrála se jen o školní tělocvik. Ale roku 1918 byla vydána opravená pravidla národní házené a sám Jaroslav Trantina, který je napsal, se stal na několik let vůdčí organizátorskou osobností. V roce 1920 byl založen Československý svaz házené a ženských sportů. Registrováno bylo 167 klubů s 2 520 aktivními členy.  
Za okupace Německem se stala národní házená jedním ze symbolů českého vlastenectví.
29. června 1945 se konal sjezd Českého svazu házené (ČSH) a účastnili se ho i Slováci, kteří v září 1945 ustanovili Slovenský zväz hádzanej.
Něco o pravidlech
Hřiště má velikost 20 x 40 m. Je rozdělené do dvou polovin, z nichž každé má vyznačené brankoviště, které je od branky vzdálené 6 m. Zde se smí pohybovat jen brankář. Družstvo má 14 hráčů, ale hry se v jednom okamžiku účastní jen 7 hráčů.
Cílem hry je dostat míč do branky protivníka. Hraje se na poločasy po 30 min, ty jsou oddělené 10 minutovou přestávkou.
Poloměr brankoviště je 6 m. Hrubý faul na jeho hranici se trestá hodem ze vzdálenosti 7 m. Běžný faul a jiné porušení pravidel se trestá hodem z 9 m. Za hrubý faul je varování žlutou kartou, při opakování je vyloučení na 2 min. Ale rozhodčí může hráče vyloučit i bez předchozího varování. Po třetím vyloučení je hráč diskvalifikován do konce zápasu.
 
U nás je nejvyšší mužská liga nazývaná extraliga a ženy hrají společně se slovenskými družstvy Interligu. Mužská zanikla.
Z ženské soutěže vzpomeňme DHK Baník Most, SHK Veselí nad Moravou, DHC Slavia Praha nebo TJ Sokol Písek.
Z mužské extraligy například HK Bystřice pod Hostýnem, Sokol Vršovice nebo Házená Legata Hustopeče.