Od nápadu k promyšlenému plánu


Prvním krokem podnikateleje pečlivé naplánování předmětu jeho podnikání – jak se bude služba či produkt nabízet zákazníkům – co bude jejich smyslem a proč o ně bude zájem
Druhým krokem podnikateleje vytvoření rozvahy, kdy si ujasní postupy, možnosti i rizika a zvolí nejvhodnější formu svého podnikání
Třetím krokem podnikateleje získání podnikatelského oprávnění na příslušných úřadech a poté zahájení podnikatelské činnosti

start

S prvním nápadem na otevření vlastní živnosti bývá často spojeno přesvědčení budoucího podnikatele o jedinečnosti a výlučnosti daného projektu. Mnohdy to může být pravda, přesto to k úspěšnému podnikání nestačí. Protože každé podnikání je riziko. Pokud není podnikatelský záměr dostatečně promyšlen, mohou nastat zbytečné a velice nepříjemné komplikace. Předem je potřeba i zvolit formu podnikání, aby se záměr dal co nejlépe realizovat. Čím přesnější bude definice, tím lépe. Zajímavá úvaha v internetovém magazínu pod názvem –Minulost mluví za vše – se vrací k podnikatelskému úspěchu Tomáše Bati.

zápisník

Jeho způsob, jakým dovedl svoji obuvnickou firmu k světovému úspěchu, dodneška vzbuzuje obdiv a uznání. A pro mnohé začínající podnikatele je stále vzorem. Tomáš Baťa zaváděl originální metody řízení výroby, obchodu a systém motivace pracovníků. Pro své zaměstnance vytvořil vzdělávací systém včetně doživotního vzdělávání. Mnohonásobně zefektivnil výrobu, když do ní aplikoval nejmodernější aktivity amerických podnikatelů. Na rok se nechal zaměstnat, jako řadový dělník, v automobilce Ford. Po návratu se v jeho závodech začalo pracovat podle zásad fordismu. Pro svoji firmu dokázal podle svých představ přebudovat i město Zlín. Stejný model přenesl i do Ameriky a posléze do celého světa. Baťův styl vedení firmy v mnohém předběhl svoji dobu. A proto i v současnosti je pro mnohé dobrou školou a inspirací.