Co se děje v největší horské tvrzi v Evropě? Zjisti a přesvědč se sám


Tvrz Stříbrná hora se nachází v malebné sudetské krajině, jde o monumentální obranné dílo, mající své kořeny v XVIII století. Tvrz byla vybudována na základě rozhodnutí pruského krále Fridricha II a měla chránit stretegicky důležité oblasti a posílit jižní hranici Pruského státu. Její konstrukce se opírala o nejmodernější fortifikační řešení, jako jsou bastiony, příkopy a systém podzemních chodeb. Po staletí tvrz Stříbrná hora byla svědkem klíčových událostí, od napoleonských válek po II světovou válku.

Tvrz Stříbrná hora je unikátní objekt evropského kulturního dědictví a jednou z nejvýznamnějších atrakcí Dolního Slezska. Rozloha celého komlexu (106 ha) a jeho poloha na vrcholcích kopců umožňuje považovat tvrz za jednu z největších horských obranných staveb na našem kontinentu.

evropská unie

V roce 2002 byl založen první v republice Kulturní park tvrze v Stříbrné hoře, jako klíčový subjekt při obnově a rozvoji fortifikace. Jedinečnost a hodnota objektu byla uznána v roce 2004 Rozhodnutím prezidenta Polské republiky, kdy získal statut Historické památky.

Dne 15. května 2023 odborný tým Ministerstva kultury a národního dědictví vydalo kladné rozhodnutí kandidatury tvrze Stříbrná hora k uvedení na polský předběžný seznam UNESCO. Je to začátek a klíčový prvek snahy správní rady o zařazení tohoto objektu na seznam světového dědictví UNESCO. Nominační dokumentace s názvem: MODERNÍ HORSKÉ TVRZE – JAKO ZACHOVALÉ PŘÍKLADY TVAROVÁNÍ KRAJINY PRO POTŘEBY MILITÁRNÍCH INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

V současné době patří tvrz Stříbrná hora k jedním z největších “polygonů pro ochranu přírody” v Polsku. V této horské tvrzi probíhají práce za více než 45 milionů PLN. V bývalých vojenských izbách se bude nacházet ubytovna pro 58 osob, restaurace a prosklená multimediální místnost, stejně jako nová expozice související s turistikou v tvrzi a skautskou akcí. Díky této investici získá Donjon zcela novou tvář, která poskytne nové možnosti pobytů nejen jednodenních, ale i dlouhodobých.

Prostředky na obnovu a modernizaci tvrze byly získané z Regionálního operačního programu dolnoslezského vojvodství.
Současně probíhají práce na obnově dosud nepřístupné části pevnosti, která była spolufinancována z fondu EHP. V rámci projektu bude obnovena komunikace mezi obrannými budovami prostřednictvím rekonstrukce fortifikačních mostů. Jeden z padajícíhch dřevěných mostů, který lze vidět z vrcholu Donjonu, lze považovat za nejvyšší a největší ze všech fortifikačních mostů v Evropě.

V turistické nabídce bude nový prohlídkový okruh s názvem “Jak před 250 lety postaveno tvrz v Stříbrné hoře, druhou největší tvrz v Evropě”. Otevření již v květnu 2024.

dělostřelecto

Nová expozice v Kavaliéru (více než 600 m2), bude vyplněna modely, diorámy a mnoha multimedií, které návštěvníkům přiblíží, jak vznikaly naše evropské pyramidy v Stříbrné hoře.

V návaznosti na myšlenku – živého muzea – budou zde celoroční workshopy a přehlídky starých řemesel v rekonstruovaném prostoru Lazaretu a Esplanády, kde vznikne mimo jiné park historických strojů a repliky zařízení používaných během stavby tvrzi. Program a atrace budou mít dopad na různé odběratele, včetně rodin s menšími dětmi díky utvoření glampingu – noclehu v historických podmínkach, v důstojnickém stanu z XVIII století nebo fortifikační hrací zóně pro děti spojené s fortifikačním vodním systémem.

hora stříbrná

Bez ohhledu na probíjající rekonstrukční práce je pevnost otevřena každý den. Individuální turisté se nemusí objednávat, prohlídky s průvodcem během letní sezóny probíhají každých pár minut a v zimní sezóně každou hodinu.

Kromě komentovaných prohlídek si návštěvníci mohou jednotlivě prohlédnout dostupná místa. Zvlášť zajímavým místem je vyhlídková terasa na vrcholu Donjonu. Na turisty tu čeká krásný výhled a zde si budou jisti, že výstup na Stříbrnou horu stál za námahu. Z vrcholu můžeme vidět panorama sahající k Opavským horám a masívu Sněžníku. Blíže jsou listnaté lesy na hřebenech Bardských a Sovích hor.

Kromě trasy s komentovanou prohlídkou je zpřístupněna zbrojovna a tématická expozice tvrze “Stříbná hora na staré pohlednici”. Celkově prohlídka trvá přibližně 1,5 – 2 hodiny. Každou sobotu po setmění je zde noční prohlídka. Pro zorganizované skupiny tvrz nabízí zajímavé integrační balíčky. A na unavené turisty čekají v pokladně nápoje: čaj, káva a výborná horká čokoláda.

Více informací zde: https://forty.pl/

Projekt spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu česko-polské spolupráce.