Anglická konverzace zábavnou metodou


Dala jste se na studium cizích jazyků. Už vidíte i malé pokroky. Není to vÅ¡ak vůbec jednoduché. ObÄas Vám chybí motivace a píle. Nevzdáváte to vÅ¡ak. Jste takový samouk. PÅ™es den nemáte bohužel na uÄení Äas, tak vÅ¡e doháníte pÄ›knÄ› v noci z domova. Gramatika Vám nedÄ›lá problémy. Nová slovíÄka se uÄíte taky pomÄ›rnÄ› snadno. Snažíte se sledovat zahraniÄní kanály a poslouchat cizí jazyk díky rodilým mluvÄím. Velký problém vÅ¡ak máte s mluvením. To Vám doopravdy nejde. Stydíte se a nejste schopná dát dohromady ani jednu vÄ›tu. NutnÄ› potÅ™ebujete zábavný kurz zaměřený na dialogy a rozhovory. VÅ¡e je dnes možné i prostÅ™ednictvím telefonu.

UÄit se cizí jazyk může být obrovská zábava

Toto tvrzení můžete potvrdit. Byla jste vždy vÄ›Äný zaÄáteÄník. Potom se vÅ¡ak jednoho dne vÅ¡e zmÄ›nilo, protože jste se do studia jazyků pustila s nadÅ¡ením a odhodláním, že se už brzy v zahraniÄní plynule domluvíte. Pracujete na tom každý den a už jsou vidÄ›t první pokroky. Nedáte dopustit na online kurzy. Anglická konverzace po telefonu je rovněž skvÄ›lá. Zbavila jste se ostychu a máte obrovskou radost z pokroku.