Comenia Script – náhrada za psací písmo?

Comenia Script je písmo podobné klasickému tiskařskému písmu. Je oproti němu, ale obohaceno o několik grafických prvků, které ho činí odlišným. Jeho autorkou je Radana Lencová. Písmo je oficiálně uznáno jako vhodná náhrada psacího písma a na některých českých školách se již vyučuje.
Je k dispozici spousta písanek a dalších doprovodných materiálů jak pro děti, které se učí psát poprvé, tak pro rodiče, kteří si chtějí vylepšit rukopis.
Dle autorky je pro děti její písmo snazší se naučit a je také lépe čitelné, oproti psacímu písmu. Její odpůrci naopak tvrdí, že psací písmo podporuje činnost mozku a lépe rozvíjí kreativitu a individualitu. V současné době není možné posoudit kdo má pravdu, ale v některých zemích světa se fonty na bázi tiskařského písma úspěšně používají již řadu let. Obvyklým jevem je také přechod starších dětí od písma psacího k písmu tiskacímu v pozdějších třídách.
psací písmo
Je písmo vhodné i pro dospělé?
Myslím si, že Comenia Script je vhodný i pro každého dospělého, který není spokojen se svým současným rukopisem a chtěl by si ho zlepšit. Písmo je snadno čitelné a příjemné na pohled. Na českém trhu jsou k němu snadno dostupné výukové materiály, což je asi jeho největší výhoda.
Pro počáteční naučení písma doporučuji písanku pro 1. a 2. ročník základní školy. Ta obsahuje dostatek prostoru na naučení se tahů a písmenek. Řádky v písance jsou, ale příliš velké pro reálnou aplikaci písma u dospělého člověka, proto doporučuji po jejím vyplnění trénovat psaní do sešitu s menšími řádky a pozvolna s písmem začít normálně psát.
Dle dosavadních zkušeností lidí s písmem se s ním dá psát stejně rychle jako s písmem psacím, takže vaše rychlost psaní neutrpí. Naopak se zlepší čitelnost vašeho písma, obzvlášť pokud jste psacím písmem psali opravdu škrabopisně.
popsané papíry
Velmi prospěšné by plošné zavedení tohoto písma bylo nepochybně i v oblasti zdravotnictví. Nepochybně jste se již setkali s nečitelným rukopisem lékaře, či lékárníka. V tomto fontu by byl čitelný i pro netrénované laiky.