To podstatné o písku

Vodu v bazénu je mimo jiné potřeba i pravidelně filtrovat. S jednoznačným záměrem – aby se z této odstranily plující nečistoty, jež jsou jedním z druhů znečištění bazénové vody.

Bez filtrace by se sice teoreticky dalo zčásti obejít použitím síťky na teleskopické tyči, jíž by bylo možné podstatnou část podobných nečistot odstranit též, ale filtrace je přece jenom dokonalejší a zároveň také nenáročnější na spoluúčast člověka. Protože o tuto se stačí postarat a v příhodný okamžik ji zapnout a ona už odvede svou práci víceméně sama.
písečné duny

Aby však taková filtrace fungovala, musí být přesně v tom stavu, jaký si úkoly na ni kladené žádají. Tedy musí mít v sobě i ten správný a kvalitní písek.

V každé filtraci by měl být především přesně takový písek, jaký v ní má být. Protože je tohoto více druhů a každý je vhodný někam jinam. Ideální pro použití ve filtraci je jemný křemičitý písek se zrnitostí v rozmezí 0,6 až 1,2 milimetru, jenž má mít i dostatečně ostré hrany zrnek. Protože právě obtékáním těchto ostrých hran dochází k požadovanému čištění vody od nečistot.

Když jsou pak taková zrnka vodou ohlazena, jsou jejich čisticí schopnosti omezené a je tak nezbytné je vyměnit za písek nový. Což by se mělo dít řádově jednou za tři roky, pochopitelně s ohledem na to, nakolik je ten který bazén využíván a nakolik je tak filtrace opotřebovávána, respektive nakolik je voda v bazénu vápenatá a tudíž problémy s tímto pískem způsobující již i v o dost kratší době.
bazénové čerpadlo

Nesmíme však zapomínat ani na to, že každá filtrace vyžaduje poněkud odlišnou zrnitost písku. Je-li tato větší nebo naopak menší, klesá účinnost čištění, a proto je vždy záhodno používat materiál doporučovaný výrobcem. Třeba velmi kvalitní křemenné písky a přírodní zeolity, jež prokazují neocenitelné služby.

Je-li filtrace (a tedy i písek v ní) dokonalá, může být majitel bazénu vcelku spokojen. Vcelku proto, že ani ta sebelepší filtrace ještě zázraky dělat neumí. A tudíž je zapotřebí spolu s ní používat i další způsoby čištění, tedy bazénovou chemií či vodním vysavačem.

A pak už je voda pro koupání doslova ideální. A nikdo jí neodolá.