Jak naučit dítě poslušnosti?

Zdá se skoro jako nemožné naučit dítě poslušnosti, a přitom to není vůbec nic těžkého. Chcete důkaz?
 
Trpělivost
Ani Řím nebyl postaven za jediný den a opakován je matka moudrosti. Fráze, které si musíme neustále opakovat, když neustále dokola vysvětlujeme dětem, že jídlo patří do pusy a ne na ruce a ty hračky se samy neuklidí. Vždy (a u dětí to platí dvojnásob) bychom měli být nad věcí. ¨
 bubliny z bublifuku
Pravidelnost
Dítě by si mělo postupem času uvědomit, že vše na světě má pevný řád a průběh. Existují proto věci, na které se může spolehnout. Jako například, že každé ráno musí vstát, v 9 přijde na řadu snídaně, oběd bude v poledne a večeře v 6 večer.
 
Rituály
Ty navazují na pravidelnost. Během zažitých rituálů se snaží dítě poznávat koloběh času. Po chvíli už pro něj nebude problém, uvědomit si, že po koupání přijde na řadu spinkání. Pro člověka je velmi důležité uvědomit si, kam vlastně jenom život směřuje a co od něho očekávat – a takové principy by se měl učit už od dětství.
 malé děti u plotu
Výchova společností
I když se to může zdát na první pohled zvláštní, dítě se snaží napodobovat chování, které vidí ve svém okolí. Jedná se o příklad evoluce. Kdy si dítě osvojí jednoduchou myšlenku, že pokud se bude usmívat, my ho budeme mít raději. 
 
Příklady
Jakmile začne dítě sledovat chování svého okolí, jsme přirozeně první na ráně a slova jako „děkuji“ nebo „prosím“ se naučí právě jedině od nás. Právě tak na nás je, abychom naučili děti základním společenským praktikám.
 
Pochvala
Úsměv, pohlazení nebo objetí – ty nejjednodušší a nejprostší způsoby, jsou i těmi nejlepšími, jak dát dítěti najevo, že ho máte rádi. Stejně dobře budou fungovat i slovní pochvaly. Věty pochvaly udělají daleko lepší službu než tabulka čokolády a nové kolo dohromady. Pokud dokáže ocenit snahu a dát to dítěti dostatečně najevo, získáte si ho daleko víc.