Kdy pasažéry odškodní?

Pokud let dorazí do cíle své cesty se zpožděním přesahujícím dobu pevně zakotvenou v evropské regulaci EC 261/2004, mívají někdy cestující to štěstí v neštěstí, že si mohou zažádat alespoň o finanční kompenzaci, která věru nemusí být právě malá. Tato může v maximu dosáhnout až šesti set eur, tedy více než patnácti tisíc našich korun, a to už je docela zajímavé číslo.
Ovšem aby měl na tuto kompenzaci cestující nárok, musí být splněny všechny náležitosti, jež se k tomuto tématu vztahují. Tedy:

reklamace.jpg

  • Ono zpoždění musí dosáhnout alespoň spodní hranice, jež je ve zmíněné regulaci uvedena.
  • Na vině onomu zpoždění musí být sama letecká společnost, jež něco zanedbala a nedokázala včas zjednat nápravu.
  • A musí jít o let spadající pod zmíněnou regulaci, tedy:
  • musí jít o leteckou společnost sídlící na území některého státu Evropské unie, ve Švýcarsku, v Norsku nebo na Islandu,
  • nebo musí jít o let provozovaný v rámci těchto zemí,
  • nebo musí jít o let alespoň mířící z některé z těchto zemí mimo vymezený prostor.

Člověk však nedostane uvedené odškodnění automaticky. Musí si o něj dotyčnou leteckou společnost požádat. A tato? Jistě, někdy si vyžádá číslo účtu a v brzké době zaplatí, jak se sluší a patří (osobně mohu zmínit South African Airways), ovšem někdy se vykrucuje a vymlouvá na neovlivnitelné okolnosti, jež povinnosti platit zbavují, jako je špatné počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, stávka třetí strany nebo omezení letového provozu, případně se snaží svou povinnost přejít mlčením.

letadlo přistává.jpg

A pak nezbývá než se obrátit na specialisty na reklamace zpoždění letu. Kteří se vymáháním tohoto práva živí a za provizi vymohou to, na co má pasažér nárok, klidně i soudní cestou.
Takže nikdo nemá důvod na své nároky rezignovat třeba proto, že neví, jak na to. Protože tito to vědí dobře. Stejně dobře jako to, že svou provizi dostanou pouze v případě, že se poškozený s jejich pomocí dočká toho, na co má nárok.